Alla inlägg under september 2008

Av Jonas Colting - 17 september 2008 15:39

Internet á la traudlaus finns absolut inte i den lilla enklaven av on som jag ar pa. Jag skriver pa en stor och konstig stationar dator som snarare ser ut som ett videospel eller sa...

Darfor blir det tunt pa Coltingblogg denna veckan.

Semester pa alla tankbara satt m a o.

Av Jonas Colting - 15 september 2008 21:10

Jag har skrivit en artikel om Ö till Ö som finns att läsa på Slowtwitch;

http://www.slowtwitch.com/Features/Island_To_Island_-_The_toughest_one-day-race_in_Sweden__524.html

Engelsk läsövning!

Av Jonas Colting - 15 september 2008 15:33

I fredags flög jag till New Jersey för att träffa Dr Phil och initiera ett coach/client-samarbete med honom..

Jag pratar alltså om "the other Dr Phil"; dr Phil Skiba som är en mycket välrenommerad idrottsläkare och triathloncoach.

Efter 18 års egencoaching så känner jag att det är dags för en förändring. Inte för att jag inte tror på mina egna metoder för det gör jag och det har gått så bra som jag kan begära med de tämligen begränsade verktyg som mina egna förutsättningar har givit mig. Snarare är det så att alla behöver en mentor, lärare, coach, instruktör, inspiratör eller ett bollplank i någon form. Det är i längden väldigt svårt att objektivt utvärdera och råda sig själv utan att färgas av:

-erfarenheter; jag gjorde så här 2002, 2004 och 2005 och det gick bra så jagska göra likadant fast lite mer och lite hårdare.

-osäkerhet; långt eller hårt? långt och hårt? kort och lätt? lätt och hårt? hårt och hårt? långt och långt? ...och hur känner jag mig egentligen och vart står jag nu och vart siktar jag? egentligen? ..och ska jag inte bara åka till Dunkin´Donut istället?

-ambition; jag vill jag vill jag vill jag vill! Att träna det som man bör göra utefter de krav som verkligheten dikterar och det som man vill göra baserat på högtflygande ambitioner är oftast väldigt olika...
Det är därför som även duktiga och erfarna triathleter, som kanske också själva coachar (Gordo, Peter Reid, Lovato, Mark Allen etc) har eller har haft egna rådgivare för man kanske är duktig på att råda andra men mindre så om sig själv.

Så nu ser jag fram emot att slippa våndas och brottas lika mycket med mina egna ambitioners kamp mot förnuft och verklighet och helt enkelt sätta mitt förtroende till Dr Phil. Jag kommer givetvis att vara väldigt delaktig i processen och det var också därför som jag flög över från Toronto för att träffa honom och dra upp riktlinjerna tillsammans.

Läs mer på www.physfarm.com


För de som är intresserade av att skaffa sig en coach bör tänka på följande:

-hur kunnig är coachen? kompetens? erfarenhet? referenser?

-vilken filosofi anammar coachen?

-tillgänglighet ; kan du ringa då och då? E-maila och få svar per omgående?

-arbetsbelastning; se upp för överarbetade amerikanska hypade coacher med tusen age-groupers..Du kommer bara att få ett träningsprogram modell 1A utan personlig touch. Dessutom kommer du inte ens att få "the coach" utan någon av den namnkunniges mindre namnkunniga anställda som oftast inte vet mer om triathlon än vad du själv gör...

-pris; för 100-200 dollar är detta precis vad du för; för att en sådan coach ska kunna tjäna pengar så kommer han att coacha +20 personer eller mer. Hur mycket fokus tror du att just du får?

Lägg istället +500 dollar på någon som verkligen lägger ned tid på just dig. Visst, det kanske är dyrt men kunskap och kompetens kostar.

Och en duktig persons tid kostar! Det är bara i SISU-idrottens Sverige vi inbillar oss något annat med föreningsslivets ideella arbete och luftmadrass i sovsal..

När jag själv kommer att engagera mig mer i coaching så kommer jag att ta riktigt bra betalt men bara jobba med max tre personer åt gången och över en tidsperiod på minst åtta månader.


Av Jonas Colting - 11 september 2008 22:51


Google Translator gör verkligen ett bra jobb! Vem har varit svenskspråkskonsult egentligen; Dr Alban?Notes from the redaktionsmötet on planning for Saturday's sports broadcasts;

  
- Annika Sörenstam played his last Danish competition last weekend and we covered it. Now she will play for the last time in… .. Georgia. Send to which a reporter!

- Football. Do we have to have. If it is not an important match today, it is the day before or the day after. Nottingham, Tottingham, West Ham or division two south. Skit in which. Coming up on a football field, we shall be there! We are fotbollskanalen and pays Magnus Hedman his weight in hårpermanent and drinkbiljetter as the case that we deliver.

And it is the national team and we'll do long sweeping element with meaningless platitudes in response so as not to become too difficult for Svenne Banana on the sofa. Interview preferably Henke Larsson for this.

- More golf! People love golf! Somewhere in the world has no doubt struck a birdie, eagle, albatross, kisser or seagull. Maybe the ball met a seagull! Show it! Has Tiger made it? Tiger strikes a seagull? Well, send it to the middle of Nature and Hatte Furuhagen if he is still alive ..

- Football again. Meet with any fotbollshöjdare in costume. Preferably Stockholm. And use the inbred local expressions. It is quite OK. Aim at the height of the federation settled no jävel know what it is.

Skitbra; then, we have also pungslickat ourselves for the VIP gallery If SVT and the cursed Glenn Strömberg occupied the whole pressläktaren neck olive oil Lindeborg ..

- Tennis. Hausa up any bortklemad American who takes four balls against Rafael Nadal and call it "difficult drawing of lots in the first round." Does the more than two hours to call it maratonmatch and nominate him to Bragdguldet. But do not show when they sit when and lies fourth per tjugominutare.

- Football again .. People can not get enough of football! Show 29 goals from the southern German, Spanish, French and Danish league. And qualifying in South America and Indonesia. Skit in which. Only the ball. People love the ball!

- Trot and galoppreportage where Olle and Björn Goop does triangle with Legolas. Call it the Daily Double. Or perhaps triple….

- More golf, golf, golf! Ös on with golf. 36 elements of golf is better is 35. Now, we show long sequences of the sky with flying balls. Connect vädertjejerna and let Tone Bekkestad in bikini comment on the clouds and wind on ditto ball.

- Let Patrik Ekwall devote all week about the files on a really exciting chronicle in which he looks forward during the pile, and then may deliver some fantastic obvious evidence. Preferably about football. Or golf. Maybe Annika Sörenstam. If she is amazing. Amazing fantastic!

Then he can go get Café Opera with Dr. Alban and Björn Borg and sing "All of us"

- Exit ago to show twelve seconds short of the people who run far. Type marathon or so. And so should Peppe Eng skrockande comment on it by saying something like "yes damned, think about what they can find in these days he he he superstition superstition" Type. Since he obviously conclude with something like "that's it for us, tjener!" Nature.

- After the program can order the entire editorial staff collected and during the ill-disguised homophobic forms gruppkrama away our anxiety over that today's sports broadcasts again liiite was too narrow. Liiite for nested. For difficult for Svenne Banana. As just like ball. Yes, there is always next week to do better!

Av Jonas Colting - 10 september 2008 18:54

Anteckningar från redaktionsmötet om planeringen inför söndagens sportsändning;

 

-Annika Sörenstam spelade sin sista danska tävling förra helgen och vi täckte in det. Nu ska hon spela för sista gången i…..Georgien. Skicka dit en reporter!

-Fotboll. Måste vi ha. Om det inte är en viktig match idag så är det dagen före eller dagen efter. Nottingham, Tottingham, West Ham eller division två södra. Skit i vilket. Händer det på en fotbollsplan ska vi vara där! Vi är fotbollskanalen och betalar Magnus Hedman hans vikt i hårpermanent och drinkbiljetter så det gäller att vi levererar.

Och är det landslaget så ska vi göra långa svepande inslag med intetsägande plattityder till svar så att det inte blir för svårt för Svenne Banan i soffan. Intervjua helst Henke Larsson för detta.

-Mer golf! Folk älskar golf! Någonstans i världen har säkert någon slagit en birdie, eagle, albatross, trut eller mås. Kanske har bollen träffat en mås! Visa det! Har Tiger gjort det? Tiger slår en mås? Nja, skicka det till Mitt i Naturen och Hatte Furuhagen om han fortfarande lever..

-Fotboll igen. Intervjua någon fotbollshöjdare i kostym. Gärna stockholmare. Och använd inavlade lokala uttryck. Det är helt OK. Sikta på höjdare i förbundet fast ingen jävel vet vilka det är.

Skitbra; då har vi också pungslickat in oss på VIP-läktaren ifall SVT och den förbannade Glenn Strömberg ockuperat hela pressläktaren halsandes olivolja med Lindeborg..

-Tennis. Haussa upp någon bortklemad svensk som tar fyra bollar mot Rafael Nadal och kalla det för ”svår lottning i första omgången”. Spelar de längre än två timmar så kalla det för maratonmatch och nominera honom till Bragdguldet. Men visa inte när de sitter när och vilar en kvart per tjugominutare.

-Fotboll igen..Folk kan inte få nog av fotboll! Visa 29 mål från sydtyska, spanska, franska och danska ligan. Samt kvalmatcher i Sydamerika och Indonesien. Skit i vilket. Bara det är boll. Folk älskar boll!

-Trav och galoppreportage där Olle och Björn Goop har trekant med Legolas. Kalla det för Dagens Dubbel. Eller trippel kanske….

-Mer golf, golf, golf! Ös på med golf. 36 inslag med golf är bättre är 35. Nu visar vi långa sekvenser av himmel med flygande bollar. Koppla in vädertjejerna och låt Tone Bekkestad i bikini kommentera moln- och vindpåverkan på dito boll.

-Låt Patrik Ekwall ägna hela veckan åt att fila på en riktigt spännande krönika där han tittar fram under lugg och sedan får leverera några fantastiskt självklara självklarheter. Gärna om fotboll. Eller golf. Kanske Annika Sörenstam. Om att hon är amazing. Amazing fantastic!

Sedan kan han få gå Café Opera med Dr Alban och Björn Borg och sjunga "Alla vi"

-Avsluta sedan med att visa tolv korta sekunder om folk som springer långt. Typ marathon eller så. Och så ska Peppe Eng skrockande kommentera detta med att säga något som ”ja jävlar, tänk vad de kan hitta på nuförtiden he he he skrock skrock” Typ. Sedan ska han givetvis avsluta i stil med ”det var allt för oss, tjena!” Typ.

-Efter avslutat program kan så hela redaktionen samlas och under illa maskerade homofoba former gruppkrama bort vår ångest över att dagens sportsändning återigen var liiite för smal. Liiite för nischad. För svår för Svenne Banan. Som bara gillar boll. Ja, det finns ju alltid nästa vecka att göra bättre på!

Av Jonas Colting - 10 september 2008 17:58

stay tuned... http://www.aftonbladet.se/sportbladet/cykel/


nu ja, och det är väl bara för att Aftonbladet Sport följer min blogg to be on top of current events..


Jag talar om rubriker! I svart! På första sidan! Som den här nyheten är värd! Och istället för någon h-e´s Samuel Holmén!

Av Jonas Colting - 10 september 2008 17:09

Hela mediavärlden rapporterar sedan igår om att Lance Armstrong bekräftar att han kommer att göra comeback som proffscyklist under 2009 och att han siktar på att vinna Touren en åttonde gång.

Hela mediavärlden. Utom Sverige. Där håller man väl fortfarande på att skriva om vem som ska spela på Sveriges mittfält när man nu möter Ulan Bator i nästa match i en oändlig rad av kommande nollsummespel.

Hade Robert Prytz gjort comeback hade det fått mer uppmärksamhet än Lance´s dito..!

Jag finner det högst anmärkningsvärt då Aftonbladet minsann alltid är supersnabba med att rapportera om vem Lance knullar för tillfället. Men att han cyklar igen.....?


In med Robert Prytz!!!!


...villket osökt för mig in på nästa inlägg...hold on..it´s comin´...

Av Jonas Colting - 8 september 2008 10:55

Jag ämnade att kommentera varje sträcka i föregående inlägg om Ö till Ö samt ge en djuplodande analys och i detalj relatera till de färgstarka intryck och vedermödor vi genomled igår...

Men, jag måste gå på spa nu! Det gäller att utnyttja faciliteterna på hotellet när chans ges. För sedan blir det flygplan och hårt arbetande deodoranter. Dessutom vill jag verkligen i både tanke och handling betona hur lite skogsmulle jag är och hur mycket hudkrämsbekletad glamourgamäng jag egentligen är.

Så de som tror att en duktig triathlet som vinner Ö till Ö också har embryot i sig till dylika vedermödor in the world of skavsår, scoutknopar och sömnbrist som hårda äventyrstävlingar i typ Hebriderna; fogeddabodit!

Jag vill inte ens se en skog utan stig eller otuktad natur i allmänhet förrän jag besökt minst tio spa´s och njutit av civilisationens alla frukter i överflöd. Det inkluderar hudkräm och asfalterade vägar.

Träna glosor med Ovido